Communicatie

Gebruik het BDG-logboek

Ons Logboek is een belangrijk middel om de communicatie tussen de opdrachtgever, medewerkers en rayonleiding te garanderen en te optimaliseren.

In het BDG Logboek kan de opdrachtgever eventuele opmerkingen plaatsen ten aanzien van het lopende werk of nieuwe wensen. Daarnaast rapporteren de medewerkers ook aan de rayonleiding middels het logboek. De rayonleiding gebruikt de informatie vervolgens om ervoor te zorgen dat u als klant tevreden bent en blijft.

Verantwoordelijk marktgedrag

Marktgedrag BDG Nederland BV januari 2018.

BDG Nederland BV past de Code Verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe. BDG Nederland BV hecht veel waarde aan een verantwoorde wijze van omgaan met mensen als het kapitaal van de organisatie, alsook het leveren van hoogwaardige dienstverlening zoals de opdrachtgever is beloofd. Daarin kiest BDG Nederland BV voor een open en transparante werkwijze in haar invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap, concreet te toetsen op te realiseren inspanningen. Daarbij stelt BDG Nederland BV zichzelf de ambitie een voorvechter en voortrekker te zijn van de realisatie van de code voor een kentering van de schoonmaakbranche gericht op gezonde marktverhoudingen. Dat betekent in de eerste plaats zelf concreet en transparante invulling geven aan de code en laten toetsen op de naleving ervan en de  verantwoordelijkheid te nemen naar opdrachtgevers en intermediairs voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen en, waar relevant, op aan te spreken.

Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, gaat BDG Nederland BV in 2018 concreet invulling gegeven aan de code met als doel onderstaande inspanningen.

1. Communicatie bij aanbesteding en contractering

BDG Nederland BV maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever over verwachtingen en zorgvuldig handelen bij contractovername. Dit doen we met heldere communicatie en transparantie naar medewerkers en de opdrachtgever in het voortraject (offerte).

A. Bij iedere contractovername informeert BDG Nederland BV samen met de opdrachtgever de schoonmaakmedewerkers over de contractwissel en de hiermee gepaard gaande veranderingen voor de medewerker. We informeren medewerkers altijd voorafgaand aan de opstart.

B. BDG Nederland BV stelt medewerkers in de gelegenheid om vragen te kunnen stellen over de overname, en cao-bepalingen in het algemeen en de contractovername in het bijzonder. BDG Nederland BV beantwoordt binnen 48 uur vragen van schoonmakers over arbeidsomstandigheden, veranderingen door contractwissel en/ of cao-bepalingen.

C. BDG Nederland BV schrijft nooit in op opdrachten die gunnen op basis van sec de laagste prijs. Indien de opdrachtgever hiernaar vraagt informeert BDG Nederland BV opdrachtgever per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code.

D. Op de website www.briljantgroep.nl kunnen de schoonmaakmedewerkers terecht met vragen, klachten of ideeën.

E. BDG Nederland BV organiseert jaarlijks een sessie met de opdrachtgever over de invulling van de dienstverlening en bespreekt daarin de arbeidsomstandigheden, werkdruk, kwaliteit van de dienstverlening en zichtbaarheid en waardering van het werk en de werknemer.

F. BDG Nederland BV informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de code verantwoordelijk marktgedrag en moedigt de opdrachtgever aan de code verantwoordelijk marktgedrag te ondertekenen en uit te dragen.

G. Hanteert een marktconform uurtarief wat recht doet aan een normale realisatie van productie versus afgesproken kwaliteit.

2. Sociaal beleid

BDG Nederland BV hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) ten aanzien van werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. Met aandacht voor vakinhoudelijke kwaliteit, karakter, een hanteerbare span of control en respectvolle bejegening.

3. Opleidingen

BDG Nederland BV stimuleert opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. We geven prioriteit aan de basisopleiding voor het vak, de opleiding Nederlands taal en de veiligheidstraining.

Naast bovengenoemde inspanningen houdt BDG Nederland BV zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het OSB-keurmerk, waaronder naleving geldende wet- en regelgeving, aansluiting bij erkende werkgeversverenigingen te weten, OSB, duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden en toepassing van een gezondheids- en veiligheidsbeleid.  


OSB Keurmerk


Nieuws »